Välkommen till Epilepsiföreningen i Skåne län

Välkommen till länsföreningen med rötterna i den skånska ”myllan”, centrum för epilepsi i region syd.

Skåne läns epilepsiförening består av tre lokalföreningar med cirka 600 medlemmar. Största delen av verksamheten finner du i de tre lokala föreningarna: Malmö, Norra Skåne och Lund.

Föreningens arbete inom epilepsiområdet innebär förmedlande av förståelse för diagnosen epilepsi och vad det innebär att leva med detta funktionshinder. Samtidigt ska vi vara en informationsbas för våra medlemmar och lokalföreningar. 

Välkommen som medlem hos oss!

Besök gärna vår hemsida: www.epskane.se

Kansli
Kanslihusvägen 13A, 281 56 Hässleholm
Telefon: 070-748 95 66
E-post: [email protected]

Fler kontaktuppgifter
Telefon: 073-5304238 (Emma Wennerholm, ordf.)
E-post: [email protected]