Välkommen till Epilepsiföreningen i Uppsala

Vi finns för dig som har epilepsi i Uppsala. Vi verkar också för att anhöriga till personer med epilepsi uppmärksammas, eftersom hela familjen blir berörd när någon får epilepsi. Uppsalaföreningen arbetar med områden som rör personer med epilepsi ur lite olika aspekter.

Vi försöker att synas genom att till exempel lägga ut informationsmaterial på apotek, neuromottagningen och genom att placera vår utställningsskärm där människor finns. Vi försöker också att tala om epilepsi i olika sammanhang, till exempel vid den europeiska epilepsidagen som äger rum den andra måndagen i februari varje år.

Vi är också öppna för att informera i skolor och på andra ställen där personer med epilepsi kan finnas. Vi tror att ju mer öppenhet och saklig information som finns om epilepsi, desto lättare blir livet för personer som ibland får epileptiska anfall. I föreningen kan medlemmarna mötas för att också diskutera egna erfarenheter, få stöd och tips.

Vi har en styrelse med ideellt arbetande och vi försöker att också uppmärksamma epilepsivårdens utveckling och andra frågor som rör livskvaliteten för personer med epilepsi.

Kontaktuppgifter
Telefon: 073-058 39 55 (Kent Bäckrud, föreningskonsulent)
E-post: [email protected]