Stiftelsen Epilepsifondens ändamål är att främja och stödja vetenskaplig forskning rörande epilepsi, med företräde för klinisk forskning. Under 2020 utlyser fonden medel för forskningsprojekt. Projekten kan ha medicinsk, social eller psykologisk inriktning och ska bedrivas i Sverige.

Läs mer och ansök