Bli medlem

 


Varmt välkommen som medlem!

Alla är välkomna som medlemmar i Svenska Epilepsiförbundet och dess lokalföreningar – både du som har epilepsi och du som inte har det (är anhörig, arbetar med personer med epilepsi eller vill stödja vårt arbete och få information från oss).

För medlemskap i en lokalförening är avgiften 250 kr/år för enskild medlem och 350 kr/år för familjemedlemskap (gäller för familjemedlemmar som bor på samma adress).

Om du inte vill bli medlem i en lokalförening kan du istället bli stödmedlem i förbundet, vilket kostar 350 kr/år. Skillnaden mot att vara medlem i en lokalförening är att du som stödmedlem i förbundet inte får inbjudningar till lokala aktiviteter och inte har rösträtt på vår förbundskongress. Stödmedlemskap i förbundet har en högre årsavgift än lokalföreningarna eftersom medlemskap i förbund inte får räknas med i statsbidraget som förbundet får – statsbidraget baseras på antal medlemmar i lokalföreningarna. Vi har inte heller familjemedlemskap i förbundet.

Hur blir jag medlem?

 1. Fyll i ansökningsformuläret på denna sida  – välj den lokalförening du vill blir medlem i eller om du vill vara stödmedlem i förbundet. Ange i kommentarsfältet namn, födelsedatum (ååmmdd) och kön för övriga familjemedlemmar, om ni ansöker om familjemedlemskap.
 2. Vi mejlar information hur du ska betala in medlemsavgiften till dig när din medlemsansökan kommit till oss.
 3. När din medlemsavgift inbetalats till oss registreras du som medlem.
 4. Om du blivit värvad av någon i en av våra kampanjer ska du kryssa i rutan ”Har du blivit värvad?” under rubriken Medlemskategori.

När du blir medlem i Svenska Epilepsiförbundet och dess lokalföreningar godkänner du att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer här om GDPR och cookies.

Några goda skäl att bli medlem:

 • Du stödjer förbundets påverkans- och informationsarbete och därmed personer med epilepsi. Läs mer här.
 • Du får medlemstidningen Svenska Epilepsia fyra gånger varje år.
 • Du får information, råd och stöd.
 • Du får individuell rådgivning för vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga genom Funktionsrättsbyrån.
 • Du inbjuds till olika förenings- och förbundsarrangemang, t.ex. lägerverksamhet för barn och unga.
 • Du kan bli aktiv i en epilepsiförening och skapa meningsfull verksamhet för personer som lever med epilepsi och arbeta med lokalt påverkansarbete.
 • Du träffar andra som vet hur det känns att leva med epilepsi.
 • Som medlem kan du teckna privata och miljömärkta sakförsäkringar i Unik försäkring, anpassade för våra medlemmar. Syftet med försäkringen är att skapa en tryggare vardag oavsett individuella förutsättningar.

Ansökan om medlemskap

Anmälan om medlemskap

Medlemskategori