Epilepsia nr 1 2020. Ur innehållet bland annat:

  • Stjärnan Emma Örtlund från Glada Hudik om sin epilepsi
  • Epilepsi ska inte ses som en kronisk sjukdom
  • Träning kan minska risken för att utveckla epilepsi
  • Ensamhet
  • Tvingades lämna jobbet på grund av sin epilepsi
  • Världsepilepsidagen 2020