Epilepsia nr 2 2020. Ur innehållet bland annat:

  • Läkemedel och coronakrisen
  • Samsjuklighet hos barn påverkar epilepsidiagnosen
  • Kemogenetik möjlig lindring vid svår epilepsi
  • Min historia och våra rättigheter
  • Undersökning av akutbesök vid epilepsianfall