Detta nummer lägger vi ut i sin helhet ungefär ett år efter publiceringen av papperstidningen, men en del kan du läsa redan nu (se länkar nedan). Numret innehåller bland annat:

 • Viktigt förtroende mellan läkare och patient. Ulrika Sandvik och Celine Medina ger en bild av epilepsikirurgi utifrån kirurgens respektive patientens perspektiv. Uppdaterad fakta om epilepsikirurgi finns nu här på vår webbplats.
 • Sol, öppenhet, värme, förståelse. Det var viktiga ingredienser under vår senaste familjehelg, som hade inriktning på epilepsi och NPF-diagnoser.
 • Under Winterfit i mitten av mars var vädret perfekt och humöret på topp.
 • Socialstyrelsen har gått ut med en uppmaning: Försök att ha ett lager av din medicin hemma, så att den räcker i en månad. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.
 • Nationell högspecialiserad vård inom viss epilepsikirurgisk utredning och behandling ska bedrivas i tre regioner: Västra Götalandsregionen, Region Skåne samt Region Uppsala. Det har Socialstyrelsen beslutat.
 • Danska Epilepsiforeningen har låtit ChatGPT svara på frågor om epilepsi.
 • Ett enkelt blodprov kan ge värdefull information inför utredning efter ett första anfall. Det kan förhoppningsvis bidra till att korrekt diagnos ställs snabbare. Läs mer om vad forskare i Lund kommit fram till.
 • Att bli rädd är naturligt, men låt inte rädslan ta över. Epilepsias ungdomsredaktör Agnes Eksell berättar om rädslan inför att prova en ny aktivitet.
 • Det är dags att nominera till Guldljuspriset. Läs mer och ladda ned nomineringsblanketten. Skicka/mejla blanketten till förbundskansliet senast den 1 september.
 • Epilepsiföreningarna kan söka pengar till föreningsaktiviteter från Stiftelsen Estrid och Gustav Johanssons fond. Nästa ansökningsperiod har sista ansökningsdag den 1 oktober. Slipa till idéer om aktiviteter som ni vill genomföra och fyll i ansökningsblanketten. Fonden har till ändamål att ur sin avkastning ge anslag till Svenska Epilepsiförbundets lokalavdelningar för olika, av dem initierade aktiviteter.
 • Den 15 oktober är sista ansökningsdag för epilepsiforskare som vill söka pengar från Epilepsifonden, se ansökningsblankett och information.