Epilepsia nr 4 2020. Ur innehållet bland annat:

  • Arbetsliv, arbetsmiljö, sjukskrivning, diskriminering
  • Sjukhuskuratorn kan ge stöd
  • Anna har sitt drömjobb: att köra skogsmaskin
  • Malin, butikschef och fotomodell
  • Reform behövs i stödsystemen (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen)
  • Välja utbildning och yrke
  • Vuxenläger i Valjeviken
  • Sommaraktivitet i Hallands epilepsiförening

Nr 4 2020