I mitten av juni kommer en ny Epilepsia fram till läsarna. Tidningen skickas till Epilepsiförbundets och lokalföreningarnas medlemmar samt till prenumeranter och vissa epilepsikliniker/mottagningar. Ur innehållet bland annat:

  • Tina fick epilepsianfall och blev uppsagd. Tina Söderback har 20-50 frånvaroanfall i månaden och får inte fortsätta sitt jobb på grund av sin epilepsi.
  • Test av epilepsilarm som ökar tryggheten. Vilka larmalternativ finns på marknaden?
  • Pepp och prepp för unga. MediPrep är en ny medicinsk sajt som vänder sig till barn och unga.
  • Mer pengar till epilepsiforskare och studie om träningens betydelse för epilepsi.
  • Missa inte Funktionsrätt Sveriges valarbete om rätten till jämlik hälsa!

Epilepsia ges ut fyra gånger om året. Vill du få tidningen hemskickad? Välkommen att bli medlem/prenumerant: epilepsi.se/medlemskap/