Berndt Ohlin valdes enhälligt till ny förbundsordförande för Svenska Epilepsiförbundet på kongressen. Han kommer från Blekinge och har bland annat varit aktiv i lokalföreningen där. Läs mer (pdf)