Nya råd om läkemedlet Valproat till män som vill skaffa barn

En ny studie visar på att det kan innebära risker för barnet om pappan använder läkemedlet inom tre månader före befruktningen.

Det finns en ökad risk för neuropsykiatriska problem hos barnet om pappan använder läkemedlet Valproat som används för att behandla epilepsi, bipolär sjukdom och i vissa EU-länder även migrän.

Studie bakom nya råd om Valproat

Det är känt sedan tidigare att barnets risk för neuropsykiatriska störningar som autism och adhd ökar om mamman använder Valproat under graviditeten. Därför införde EU:s läkemedelsmyndighet EMA ett omfattande säkerhetsprogram för Valproat till kvinnor. EMA:s nya råd om Valproat till män är grundade på bland annat en observationsstudie med hjälp av registerdata från Sverige, Norge och Danmark.

Barn till män som tog läkemedlet inom tre månader före befruktningen jämfördes med barn till män som använt två andra läkemedel mot bland annat epilepsi. Resultaten tyder på en ökad risk för barn till pappor som använt Valproat. I den gruppen av barn hade cirka fem av hundra barn en neuropsykiatrisk utvecklingsstörning. I jämförelsegruppen hade tre av hundra barn en sådan störning.

Enligt dessa rekommendationer bör män som behandlas med Valproat och deras läkare diskutera den möjliga riskökningen och användning av preventivmedel för att motverka den. Råden säger också att män inte ska donera sperma under behandling med Valproat eller inom tre månader efter avslutad behandling.

Läs hela artikeln i Läkemedelsvärlden