Start > Om epilepsi > Behandling

Behandling

I rutan bredvid/nedan har vi samlat länkar om olika behandlingsalternativ som du kan läsa mer om.

Läkemedel

Det vanligaste är att man behandlar epilepsi med läkemedel. Genom daglig medicinering som förebygger epileptiska anfall kan de flesta få god anfallskontroll och leva ett normalt liv. Läkemedel mot epilepsi botar inte epilepsin, men syftar till att förhindra epileptiska anfall. Det finns många olika mediciner (antiepileptika) och valet görs bl a med utgångspunkt från anfallstyp och om annat läkemedel används som kan påverka. Många läkemedel mot epilepsi har också visat sig vara stabiliserande för humöret vilket är positivt i sig. 

Andra behandlingar

Omkring två tredjedelar av alla personer med epilepsi blir anfallsfria med hjälp av läkemedel. Denna siffra har legat stabil under många år trots växande antal läkemedel mot epilepsi. Den återstående tredjedelen blir inte anfallsfria, även om läkemedlen oftast ger lindring i form av färre och mildare anfall. Då kan en möjlighet vara att remitteras för för avancerad utredning. Alla personer med epilepsi ska enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi remitteras för avancerad utredning, vilket vanligen görs vid regionsjukhus. Vid avancerad utredning gör man först en noggrann genomgång av vad som tidigare gjorts, och utifrån denna görs en bedömning och en rekommendation kring hur man kan gå vidare och där det bl.a bedöms om ketogen kostbehandling, vagusnervstimulering eller kirurgi kan vara alternativa behandlingar för personen.