Start > Om epilepsi > Behandling > Ketogen kost

Ketogen kostbehandling vid läkemedelsresistent epilepsi

Text: Malin Swärdhammar, leg dietist
Granskad av: Terese Samuelsson

 

Läkemedelsresistent epilepsi

Omkring två tredjedelar av alla personer med epilepsi blir anfallsfria med hjälp av läkemedel. Denna siffra har legat stabil under många år trots växande antal läkemedel mot epilepsi. Den återstående tredjedelen blir inte anfallsfria, även om läkemedlen oftast ger lindring i form av färre och mildare anfall.

Termen läkemedelsresistent epilepsi används för personer som provat två olika och korrekt valda läkemedel mot epilepsi i tillräckliga doser utan att bli anfallsfria. Chansen att bli anfallsfri med ytterligare läkemedel är relativt liten.

Avancerad utredning

Alla personer med epilepsi ska enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi remitteras för avancerad utredning, vilket vanligen görs vid regionsjukhus.

Vid avancerad utredning gör man först en noggrann genomgång av vad som tidigare gjorts, och utifrån denna görs en bedömning och en rekommendation kring hur man kan gå vidare.

Ketogen kostbehandling

För personer med läkemedelsresistent epilepsi kan ketogen kostbehandling vara ett alternativ. Detta erbjuds primärt till barn, men även behandling av vuxna förekommer i allt större utsträckning. Vanligtvis sker detta som tillägg till den befintliga medicineringen men kan i vissa fall medföra att medicinerna kan trappas ner.

Ketogen kostbehandling har använts för att behandla epileptiska anfall i över 100 år, men de exakta verkningsmekanismerna är fortsatt okända. Syftet med behandlingen är att försätta kroppen i ett tillstånd som liknar svält för att bilda ketonkroppar. När ketonkropparna används som energi sker flera processer i kroppen som kan minska de epileptiska anfallen.

Kroppen bildar ketonkroppar genom att individen som står på ketogen kost äter stora mängder fett, begränsade mängder protein och ofta mycket små mängder kolhydrater. Det är en mycket exakt och noggrann diet som kräver att man följs av ett team som är specialiserat på ketogen kostbehandling. I teamet ingår läkare, sköterska och dietist. Kosten trappas in under kontrollerade former med tät provtagning.

Kosten består till stora delar av den allra fetaste maten, som olja, vispgrädde, majonnäs och smör. Proteinrika livsmedel som ägg och animalier ingår i viss mängd medan frukt och grönskaer ofta ingår i mindre mängd. Bröd, pasta, potatis etcetera ingår vanligen inte alls i kosten. Det är viktigt att väga och mäta maten för att säkerställa att personen äter den ordinerade mängden energi och näring.

Effekter av ketogen kostbehandling

Av de individer som startar ketogen kostbehandling blir 10 % anfallsfria, och omkring hälften uppnår minst 50 % anfallsreduktion. Förutom anfallsreduktion kan individen även förbättras avseende sömn, inlärning och andra kognitiva förmågor.

Den vanligaste biverkningen är förstoppning. Andra biverkningar som rapporterats är bland annat lågt blodsocker och höga blodfetter. Vitaminbrist behandlas förbyggande med tillskott. Det kan vara utmanande att följa en strikt kostbehandling, men många upplever att de positiva effekterna uppväger det som är jobbigt med kostbehandlingen.

 Läs mer: Fettrik kost minskar epilepsi (habilitering.se)

 

Ketogen kostpyramid