Start > Om epilepsi > Förälder

Förälder

Förbundet uppmärksammar de situationer och frågor som föräldrar till barn med epilepsi ofta ställs inför. Om ett barn får epileptiska anfall berörs hela familjen, såväl föräldrar, syskon och andra anhöriga. Oro för medicineringens inverkan på inlärningsförmåga och utveckling, risker vid anfall, attityder och bemötande i sjukvård, förskola och skola, tonåringens särskilda problematik, studier och yrkesval, försäkringsfrågor, samhällets sociala stöd och mycket, mycket annat ingår i det område som förbundet uppmärksammar.

Vi vet att föräldrar och familjer kan vara ett stort stöd för andra. Genom att erbjuda en mötesplats kan ibland dyrköpta erfarenheter komma andra till godo, tips och idéer kan utväxlas, som underlättar vardagen.

Barn med epilepsi har samma behov av stimulans, frihet, kamrater och personlig utveckling som alla andra barn. Vi arbetar tillsammans för att varje barn med epilepsi får tidig diagnos, optimal behandling och vid behov individuellt anpassade stödinsatser för att få en så god livskvalitet och framtid som möjligt.

Vi vill vara en kärntrupp för att alla barn med epilepsi oavsett ålder och epilepsisituation ska få tillgång till det som är självklart för alla barn.

Förbundets föräldrakommitté är navet i familjeverksamheten och du är välkommen att kontakta föräldrakommittén när du vill. Har du kanske förslag på ämnen att belysa, idéer om hur föräldrar ska kunna mötas eller andra uppslag? Vi lyssnar gärna.

Eller kanske behöver du bara tala lite med någon som vet hur det känns att ställas inför nya utmaningar och situationer i föräldraskapet, när man har små eller stora barn med epilepsi?

Vi lyssnar gärna då också.

Hjälp i skolan

Behöver ditt barn/ungdom extra hjälp i skolan? Här kan du ladda ner en folder med tips på olika typer av skolhjälp som finns. PDF folder skolhjälp

 

Se filmen Fisketuren – en film för barn.