Start > Om epilepsi > Första hjälpen

Första hjälpen vid ett anfall

Vad gör man när någon får ett epileptiskt anfall?
Ett epileptiskt anfall kan se ut på olika sätt. Vid ett stort epileptiskt anfall förlorar man medvetandet, faller omkull, får kramper eller muskelryckningar. Ett anfall kan se mycket dramatiskt ut och vara mer skrämmande för den som ser på än för den som har anfallet. De flesta anfall går över av sig själva utan att orsaka skada.
Transport till sjukhus är dock nödvändigt om anfallet inte slutar, om skador uppstått eller om man är osäker på om det är frågan om ett epileptiskt anfall.

Du kan hjälpa till på följande sätt:

 • Ta det lugnt.
 • Skydda personen mot omgivningens närgångna nyfikenhet.
 • Ta bort alla saker runt omkring, speciellt vassa föremål.
 • Ta tid på anfallet. Om anfallet är längre än 5 minuter eller vid fara – ring genast 112!
 • Lägg gärna något mjukt under huvudet.
 • Lossa på slips eller skärp, ta av glasögon.
 • När kramperna har upphört, lägg personen i stabilt sidoläge med huvudet lågt, det håller luftvägarna fria.
 • Stanna kvar tills personen klarar sig själv.
 • Erbjud hjälp att kontakta anhörig.
 • Sätt ingenting mellan tänderna – det kan ge tandskador.
 • Försök inte stoppa anfallet genom att hålla fast personen.

Ring alltid 112 om

 • personen ber om hjälp
 • har problem med andningen
 • är gravid
 • blivit skadad av anfallet
 • anfallet sker för första gången
 • anfallet upprepas
 • personen har fått anfallet i vatten.

Om du känner dig osäker på vad du ska göra, kontakta alltid 112 för vidare råd och instruktioner.

Personer med epilepsi kan ha ett Epilepsimärke på sig. Många använder också en kalender med information om sin epilepsi, medicinering och vad som eventuellt behöver göras vid ett epileptiskt anfall. Titta därför gärna i fickan om du träffar på någon där du misstänker ett epilepsianfall.

OBS! Detta är internationella rekommendationer från organisationen Epilepsy Foundation.