Start > Om epilepsi > Resa med epilepsi

Resa med epilepsi

Att resa om man har epilepsi bör inte vara något problem, men det kan kräva lite extra planering. Det är viktigt att i god tid ta reda på några saker som kan underlätta utlandsvistelsen.

Medicin

Om du behöver ta med medicin när du reser utomlands är det bäst att ta med dig den i originalförpackning. Annars kan tullen bli misstänksam. Originalförpackningen kan också vara bra att ha att visa upp för läkaren, om du blir sjuk och behöver mer läkemedel utomlands.

Ta med tillräckligt med medicin samt också tillräckligt i handbagaget om du blir av med resväskan eller om planet blir försenat. Tänk dock på att det finns begränsningar i vad handbagaget får innehålla när man flyger. Tänk också på att fuktighet och värme kan påverka kvaliteten på medicinen.
Originalrecept ska tas med. Tala med din läkare om det är några typiska reseläkemedel som påverkar effekten av epilepsimediciner. Vid långväga resor till exotiska länder bör man alltid kontrollera om medicinen finns tillgänglig i landet och vad medicinen kan heta. Namnet kan variera.

Lägg märke till att många länder också har särskilda regler för införsel av läkemedel i landet, oavsett hur man reser dit. Kontakta landets ambassad för mer information. Om du reser med läkemedel som räknas som narkotika, som vissa sömnmedel eller starka smärtstillare, är det extra viktigt att du tar reda på reglerna för införsel.

Intyg

Om du reser från ett Schengenland till ett annat land och har med dig läkemedel som är narkotikaklassat i värdlandet måste du ha med ett Schengenintyg. Reglerna omfattar samtliga EU-länder samt Norge och Island. Värdlandets ambassad i Sverige kan svara på frågor om läkemedel och narkotikaklassning. Schengenintyg utfärdas av Apoteket, men du kan själv ladda ned blanketten från Apotekets eller Läkemedelsverkets hemsida och fylla i en del uppgifter innan du går till Apoteket. Ett separat intyg krävs för varje narkotikaklassad medicin.

 

Håll koll på tiden

Tänk också på att själva resandet över tidzoner och att man ofta äter, dricker och sover oregelbundet kan göra att man glömmer att ta sin medicin när man brukar. En del tar med två klockor för att hålla koll på tiden, en svensk tid och en tid för resmålet.

Sjukvård

När du åker på semester, tillfälligt vistas i ett annat EU/EES-land eller Schweiz har du som är försäkrad i Sverige rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i det land du besöker. Om du blir sjuk måste du vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet och dessutom ha med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) som visar att du är försäkrad i Sverige. Kortet beställs hos försäkringskassan och gäller i tre år.

Apoteket har information om annat som kan vara viktigt att tänka på om man reser till sydligare nejder. Inte minst om du behöver vaccinera dig eller om malariaförebyggande medicinering är nödvändig. Vissa läkemedel mot epilepsi påverkar effekten av malariamedel. Tala med din läkare om detta.
Läs det finstilta i din reseförsäkring vad avser sjukvård och transporter och kontrollera för säkerhets skull om flygbolaget har särskilda föreskrifter när det gäller epilepsi.

Trevlig resa!