Vi stödjer unga som lever med epilepsi

Förbundets ungdomssektion erbjuder stöd och råd till ungdomar som lever med epilepsi. Vår uppgift är att vara ett stöd för unga med epilepsi och deras anhöriga samt att verka för deras intressefrågor. Ungdomssektionen strävar efter att sprida information om epilepsi så att kunskapen och förståelsen blir större.

Anna Eksell leder ungdomssektionens arbete tillsammans med styrelsen som väljs på förbundets kongress. Anna vet hur det känns att leva med epilepsi som ung och har varit den drivande motorn i förbundets ungdomsläger under många år. Har du frågor – stora eller små? Kontakta Anna på tfn 070-288 30 06. Det går även bra att skicka sms eller mejla henne.