Epilepsifonden stödjer epilepsiforskning

Stiftelsen Epilepsifonden utlyser medel för forskning om epilepsi med sista ansökningsdag den 15 oktober varje år.

 

Ansökningsformulär 

Ladda ner ansökningsformuläret (pdf) till din dator. Blanketten ska fyllas i digitalt och mejlas till oss, [email protected].

Stiftelsen Epilepsifondens ändamål är att främja och stödja vetenskaplig forskning rörande epilepsi, med företräde för klinisk forskning. Projekten kan ha medicinsk, social eller psykologisk inriktning och ska bedrivas i Sverige.

 

Epilepsi är ett mångfacetterat och komplicerat område som omfattar såväl medicinska som psykosociala konsekvenser. Angreppspunkterna inom forskningen är således många och innefattar grundläggande kunskapsbyggnad såväl som mer praktiskt inriktade kliniska undersökningar. Utvecklingen inom läkemedelsområdet har de senare åren forcerats avsevärt och ett antal nya epilepsiläkemedel har marknadsförts. Läkemedelsforskning är både tids- och resurskrävande. Epilepsifonden riktar sig därför inte till läkemedelsutveckling – det är en uppgift för läkemedelsföretagen. Däremot är fonden öppen för annan forskning som gynnar utvecklingen inom epilepsiområdet.

Bidrag till forskning lämnas med villkor att mottagaren deltar i utdelningen och presenterar sin forskning, inför detta publicerar en text till medlemstidningen Epilepsia och lämnar redovisning till styrelsen för bidragets användning.

Epilepsifondens styrelse utses av styrelsen i Epilepsiförbundet och administreras av förbundets kansli. Ett läkarråd från Svenska Epilepsisällskapet granskar och behandlar ansökningar om forskningsanslag och ger rekommendation för fondstyrelsens beslut. Epilepsifonden är en ideell stiftelse och inga styrelsearvoden utbetalas.

Tidigare utdelningar

Mottagare av 2022 års fondmedel
 • Hanna Westergren, specialistläkare och doktorand vid Karolinska institutet mottog 100 000 kr till forskning som undersöker hur farligt det är att som nyfödd drabbas av anfall.
 • Sintia Kolbjer biträdande överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset och doktorand vid Karolinska Institutet mottog 200 ooo kr till forskning om hur missbildningar i hjärnan orsakar och påverkar svårbehandlad epilepsi hos barn.
  Läs mer
Mottagare av 2021 års fondmedel
 • Ariadne Zampeli, MD, biträdande överläkare i neurologi vid Skånes universitetssjukhus och hennes forskningsteam fick 163 698 kr.
  Forskningen ska undersöka om en ny MR-kamera kan visa fler detaljer om vad som orsakar en persons epilepsi och därmed ge en bättre epilepsikirurgisk utredning.
 • Ronny Wickström, MD PhD, överläkare och docent inom barnneurologi, Karolinska Universitetssjukhuset fick 285 102 kr.
  Forskningen ska handla om att undersöka om fler verktyg, bland annat en prognostisk graderingsskala, kan öka möjligheten att hitta personer som bör erbjudas epilepsikirurgisk utredning.
  Läs mer
Mottagare av 2020 års fondmedel
 • Anna Miley Åkerstedt, leg. psykolog och Ph.D., Karolinska Universitetssjukhuset och Avdelningen för psykologi vid Karolinska Institutet, fick 298 933 kronor från Epilepsifonden till sin forskning om kognitiv funktion för äldre personer med epilepsi.
 • Kristina Malmgren, professor vid Göteborgs Universitet, fick 138 180 kr från Epilepsifonden till utveckling av sensortröjan som mäter anfall vid epilepsi.

Läs mer här: Epilepsifonden_utdelning_2020

Historik 

Att stimulera forskning om epilepsi är en av många angelägna frågor för Svenska Epilepsiförbundet. I samband med förbundets 40-årsjubileum 1994 bildades Epilepsifonden med syfte att långsiktigt bygga upp en fond för epilepsiforskning, med företräde för forskning rörande barn. Epilepsifonden vill främja och påskynda den vetenskapliga forskningen om epilepsi för att bl a hitta en bättre skräddarsydd behandling efter individens behov.

 

Ge en gåva till Epilepsifonden

Epilepsifonden är beroende av gåvor för att växa och för att utdelningen till angelägen epilepsiforskning ska öka. Din hjälp är av stor betydelse för fondens framtida utdelning och du är varmt välkommen att stödja epilepsiforskningen med en gåva! Swisha din gåva till 123 642 94 01 eller sätt in gåvan på Epilepsifondens bankgiro 5796-5444.