Vågar inte gå ut när livsviktig medicin tar slut

Allt fler läkemedel saknas på svenska apotek. Bland annat går flera vanliga epilepsiläkemedel inte att få tag på och bland patienterna växer oron.

– Om sju dagar har jag inga läkemedel och då kommer jag inte våga lämna hemmet, säger Anna Eksell

Flera av de vanliga läkemedlen som används av personer med epilepsi är slut och detta har skapat stor oro hos patienter som i många fall riskerar anfall och kramper utan sina mediciner.

– Många av våra medlemmar vittnar om hur de jagat runt på olika apotek för att få tag på sina läkemedel. I många fall är de helt slut, vilket är oerhört allvarligt eftersom det inte bara går att byta medicin, säger Sofia Segergren, förbundssekreterare på patientföreningen Svenska Epilepsiförbundet.

Det har skett en kraftig ökning av antalet mediciner som är restnoterade hos Läkemedelsverket och som alltså inte går att få tag i på apotek, rapporterade Sveriges Radio Ekot häromdagen. I nuläget rör det sig om närmare 500 läkemedel.

Tar tid att prova ut

Enligt regelverket är läkemedelsföretag skyldiga att meddela Läkemedelsverket om en vara inte kommer att kunna levereras minst två månader innan det sker.

Vid epilepsi har patienterna ofta provat ut sin behandling under en längre tid och små förändringar kan få stora konsekvenser. Då är två månaders varsel alldeles för kort tid.

För de fem restnoterade läkemedel som Epilepsiförbundet tar upp som exempel varierar prognosen för när de väntas finnas på apoteken, från november till januari 2023. Vissa har varit slut sedan i våras. Enligt Läkemedelsverket är orsakerna komplexa och handlar inte enbart om brist på enskilda råvaror.

– En förklaring är den allmänna oron i världen, energipriser och inflation som får konsekvenser även för läkemedelsproduktion och leveranser, säger Johan Andersson, enhetschef på Läkemedelsverket.

Läs hela artikeln här