I oktober har Epilepsiförbundet sin kongress, där beslut tas kring förbundets framtida verksamhet.

Som medlem i en lokalförening kan du påverka förbundet genom att skriva en motion. Den behöver gå genom din lokalförening och ska sändas till dess styrelse innan lokalföreningens årsmöte. Håll utkik efter kallelsen. Årsmöten ska hållas senast i mars.

I stadgarna står så här: motion till kongressen kan väckas av förbundets region/läns- och lokalföreningar samt av enskild medlem. Motion av enskild medlem skall inges till föreningens styrelse som har att tillstyrka eller avstyrka motionen. Avstyrkt motion skall, om medlemmen så begär, skickas till förbundskansliet för att läggas fram för kongressen som enskild”.
Läs stadgarna (pdf)