Podd om ”Läkemedelsbristen – finns det någon lösning?” gästas av Epilepsiförbundet

Vad händer när medicinen du behöver plötsligt inte står att finna? Svenska Epilepsiförbundets ordförande Bengt Eliasson berättar om utmaningarna i Lifs (branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige) podd om den rådande läkemedelsbristen.

Om avsnitt 3

Bengt Eliasson berättar om problematiken ur ett patientperspektiv och i synnerhet de utmaningar som personer med epilepsi möter. Oron inför att en medicin kan bli omöjlig att få tag i riskerar till exempel att orsaka fler eller svårare anfall. Och även om det oftast finns likvärdiga alternativ när ett visst läkemedel tar slut blir det mer komplicerat vid epilepsi. Eftersom det är svårare att ställa in en exakt medicinering kan man inte byta rakt av.

Lagerhållning, Fass.se och samverkan kan motverka läkemedelsbrist

Hur kan Sverige komma tillrätta med läkemedelsbristen? Bengt Eliasson föreslår bland annat ökad nationell lagerhållning av kritiska mediciner, att tjänsten lagerstatus på Fass.se – där man kan se vilka apotek som har ett läkemedel i lager – vässas för att passa patienterna bättre och att aktörerna i försörjningskedjan fortsätter att samverka tätt. Tillverkare, distributörer, sjukvård, apotek och myndigheter måste alla bidra med sin pusselbit.

Det krävs mer än läkemedel för god epilepsibehandling

Men även tillgång till specialister och sjuksköterskor spelar roll, inte bara fulla lager i apotekshyllan. Möjligheten till forskning och utveckling av nya läkemedel inom området är också viktigt – en bukett av åtgärder bortom arbetet mot läkemedelsbrist krävs för att epilepsipatienter ska få optimala möjligheter till behandling.

Här kan du lyssna på poddavsnittet

Här kan du fylla i Epilepsiförbundets enkät om restnoterade läkemedel