Pristagaren: ”Jag inser vilken förödande sjukdom epilepsi är”.

Fredrik Elinder, professor i molekylär neurobiologi, har utsetts till 2021 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Han forskar om de mekanismer som är grunden till den elektriska signaleringen som både driver hjärnans aktivitet och hjärtats slag. Flera sjukdomstillstånd, som epilepsi och hjärtrytmrubbningar, orsakas av att nerverna alltför lätt skickar nervimpulser även när de egentligen inte borde.

– Ju fler patienter jag pratar med, desto mer inser jag vilken förödande sjukdom epilepsi är. Jag vill gärna bidra med det jag kan. Att nå ända fram till ett nytt läkemedel är oerhört svårt, men på vägen dit kan vi med vår forskning bidra med pusselbitar som andra kan bygga vidare på. Jag är grundforskare ända ut i fingerspetsarna och menar att det är jätteviktigt att vi förstår hur saker och ting fungerar in i minsta detalj, säger Fredrik Elinder,

Läs hela artikeln här.