Start > Webbutik > Vad är epilepsi?

Vad är epilepsi?

Den här broschyren är en introduktion. Här får du veta mer om epilepsi, om den typ av anfall du har, om varför det är viktigt för den behandlande läkaren att känna till anfallstypen och hur den påverkar din behandling. I avsnittet Anteckningar i slutet av broschyren kan du skriva ner sådant som du vill ta upp med din läkare vid ditt nästa besök.