Information om rätt till öppenvård

Du har rätt att välja öppenvård i hela Sverige. Öppenvård är all vård där du inte behöver sova kvar på sjukhuset. Öppenvård finns både inom primärvården (t.ex. vårdcentral) och den specialiserade vården (t.ex. dagkirurgi).

Karolinska Universitetssjukhuset har tagit fram ett material för att underlätta och tydliggöra information kring egenremiss och ny medicinsk bedömning. Materialet består av enkla schematiska bilder samt vanliga frågor och svar som riktar sig till patienten.

Här finns mer information (pdf) Egenremiss och patientens rättigheter med frågor o svar

Frågor och svar

F: Vilket sjukhus ska jag vända mig till med mitt problem?
S: Kontakta 1177, din vårdcentral eller husläkare som kan ge en bedömning och hänvisa dig rätt. Vårdcentralen och husläkaren kan även skicka en remiss åt dig.

F: Vilken information behöver jag fylla i egenremissen?
S: All relevant information gällande det du söker för måste finnas med. Det kan exempelvis vara journalanteckningar, provsvar eller röntgenutlåtanden. Du kan alltid hitta information från tidigare besök/vårdtillfällen i din journal på 1177. Alla regioner i Sverige har separata journalsystem så det sjukhus du skickar din egenremiss till kan inte med automatik se just din journal. Journalsystemen skiljer sig även åt mellan offentliga och privata aktörer.

F: Varför kan jag inte bara maila till sjukhuset? 
S: Det är inte möjligt att maila egenremiss via e-post, då det inte uppfyller krav på patientsekretess.

F: Jag har varit hos en läkare och fått reda på att jag har en dödlig sjukdom, men funderar på om diagnosen är rätt. Kan jag träffa en annan läkare? 
S: Du har rätt till ny medicinsk bedömning vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada. Du kan antingen ta upp det med din läkare som då skickar en remiss till annan läkare inom eller utom din region. Skickar läkaren remiss har du rätt till ersättning för resorna. Du kan även själv kontakta annat sjukhus och skicka en egenremiss och får då själv stå för dina resor till vården.

F: Kan jag skicka en egenremiss för röntgen och blodprov?
S: Nej röntgen och prover kan endast göras efter läkares bedömning.

F: Jag har skickat en egenremiss och varit på ett nybesök på ett sjukhus i en annan region och nu vill jag att de utför operation, har jag rätt till det?
S: Är operationen i öppenvården har du rätt att välja detta. Patientlagen ger dig inte rätt att välja i slutenvård. Det är hemsjukhuset i den region där du är folkbokförd som avgör om de kan operera dig eller om de ska skicka dig till annat sjukhus. Får du inte din operation inom vårdgarantin dvs 90 dagar kan du alltid vända dig till din region och kräva att få vården på annat sjukhus.

F: Vad kostar ett läkarbesök i en annan region? 
S: Patienten betalar samma patientavgift som de som är folkbokförda i regionen. I Stockholm är patientavgiften 250 kr för vuxna. (2023)

F: Vad är skillnaden mellan Alltid Öppet och 1177?
S: På Karolinska har mottagningarna fått välja den plattform som bäst motsvarar de behov som finns i patientgruppen. De har lite olika digitala tjänster kopplade till sig. 1177 finns på webben och Alltid Öppet är en app.