Pressmeddelande

– Svenska Epilepsiförbundet anser att regeringens åtgärder möter upp några av de behov som förbundet signalerat kring restnoterade epilepsiläkemedel. Men förbundet ser också kvarvarande behov ur patientens perspektiv som måste åtgärdas, säger Bengt Eliasson, förbundsordförande i Svenska Epilepsiförbundet.

Två av förslagen som presenteras på sjukvårdsministerns presskonferensen den 2023-01-24 kan hjälpa till i den situation som Svenska Epilepsiförbundet i höstas kontaktade regeringen och myndigheter om. Förbundet ville då uppmärksamma om den allvarliga situation som många personer med epilepsi upplever. Det handlar om att många epilepsiläkemedel restnoteras, att äldre läkemedel försvinner från marknaden samtidigt som det redan innan fanns brister i vård- och informationskedjan mellan läkemedelsföretag, myndigheter, vården och personer med epilepsi.

Idag förslogs åtgärder vars avsikt är att ge snabbare information om uppkommande brister och stärkt lagerhållning för en säkrare läkemedelsförsörjning. Två av förslagen svarar delvis på de brister som förbundet kommunicerat om: behov av en bättre lagerhållning och samordning kring apotekens olika lager samt att patienten får information i tid:

  • Att det ska bli möjligt att ta ut sanktionsavgifter av företag som inte fullgör sina skyldigheter att informera om kommande rest- och bristsituationer, vilket regeringen ser är ett sätt att få in information i tid och därmed kunna vidta åtgärder.
  • Att öppenvårdsapoteken blir skyldiga att ha en viss lagerhållning som ska vara anpassad till konsumenternas behov på den marknad som apoteket verkar på, vilket regeringen anser kan bidra till att förstärka lagerhållningen.

Svenska Epilepsiförbundet är positiva till att regeringen tagit behovet av att säkra läkemedelstillgången för personer med epilepsi på allvar och fortsätter tillsätta utredningar för att råda bot på problemen för allmänheten. Men det behövs fler åtgärder för att säkra situationen för personer med epilepsi då epilepsi inte är vilken sjukdom som helst. Den kan ge stora konsekvenser i form av fler och kraftigare epileptiska anfall om personen inte får exakt rätt medicin och rätt dos. Rätt medicin är i vissa fall livsavgörande och har i många fall stor påverkan på personernas liv.

Förbundet hade gärna sett att:

  • Informationsplikten för läkemedelsföretagen hade utökats. Idag har de två månader på sig att rapportera till läkemedelsverket om det finns risk för restnotering. Det kan vara för lite för epilepsiläkemedel som behöver fasas ut och in under en lång period för att inte ge fler och kraftigare anfall.
  • Vård- och informationskedjan mellan läkemedelsföretag, myndigheter, vården och personer med epilepsi behöver säkerställs vid restnoteringar. Detta har inte fungerat tillfredsställande, personer har inte fått information från vården utan fått beskedet på apoteken att epilepsimedicinen är slut och därefter fått leta på flera apotek och även försökt få en tid hos neurolog för att få ett nytt recept utskrivet. Detta i en situation där vårdsystemet redan var bristfälligt och ojämlikt över landet för personer med epilepsi, med t.ex brist på neurologer.
  • Prissättningen för äldre epilepsiläkemedel ändras så att den kan fortsätta produceras.

Se regeringens pressmeddelande här: regeringens åtgärder

Se regeringens presskonferens här: regeringens presskonferens