PROBLEM MED RESTNOTERADE EPILEPSILÄKEMEDEL

 Redan 2019 började det komma in fler anmälningar än normalt till Läkemedelsverket gällande restnoterade epilepsiläkemedel. De förväntade sig att detta skulle sjunka igen efter 2020, men tyvärr kom pandemin och ställde till det ytterligare.
 
Anledningar till att flera antiepileptika är restnoterade kan vara att efterfrågan ökat och/eller att det är brist på de verksamma ämnen som läkemedlet innehåller.
 
Ansvaret för att se till att sjukvård och apotek vet vilka läkemedel som blivit restnoterade ligger hos läkemedelstillverkarna. De har även en skyldighet att anmäla restnoteringar till Läkemedelsverket. Anmälan måste göras minst två månader innan en eventuell restnotering uppstår. Detta för att förhindra att ett uppehåll eller avslut av ett läkemedel påverkar personer som lever med epilepsi negativt.
 
Nu verkar det tyvärr som om vi ändå blivit påverkade och att det inte inkommit anmälningar om restnoteringar i tid, vilket förstås ställer till stora problem. Det du i första hand ska göra om ett eller flera av dina läkemedel är restnoterade, är att direkt höra av dig till din läkare. Flera läkemedel går bra att byta ut till samma basämnen men annan fabrikör, till exempel kan Ergenyl Retard bytas ut mot Depakine Retard. Läkaren kan också via licens ansöka om att få ditt läkemedel från andra ställen i Europa där det finns kvar.
 
Hos FASS (fass.se) finns information om vilka apotek i Sverige som fortfarande kan ha ditt läkemedel i lager. Många gånger går det utmärkt att beställa dessa via nätet och få dem hemskickade. På Läkemedelsverkets webbplats finns det under “restsituationer” (lakemedelsverket.se) information om vilka läkemedel som är restnoterade och vilka som förväntas komma tillbaka på marknaden.
 
Efter samtal med Läkemedelsverket kan vi tipsa om några av de läkemedel som just nu är restnoterade:
 
  • Ergenyl Retard 300 mg, preliminärt slutdatum 7 oktober
  • Ergenyl Retard 500 mg, preliminärt slutdatum 18 november
  • Absenor 500 mg
  • Iktorivil 2 mg
  • Lamotrigin 200 mg
  • Levetiracetam 250 mg
  • Levetiracetam 500 mg
 På denna sida kan du söka vilket apotek som din medicin finns (fass lagerstatus).