Skapa en säker trafikmiljö även för personer som lever med epilepsi!

När höstmörkret faller ökar vikten av belysning i trafikmiljön. Att se och synas är för en cyklist livsviktigt, men när cyklisten sätter på en blinkande baklampa på cykeln uppstår ett annat problem – personer som har ljuskänslig epilepsi riskerar att få anfall på grund av den blinkande lampan. Även andra trafikmiljöer såsom blinkande trafikljus, blåljus på utryckningsfordon samt varningsljus på arbetsfordon och vägarbetsplatser, kan ställa till problem för personer som lever med epilepsi. Därför behöver vi skapa en säker och inkluderande trafikmiljö för alla.

Svenska Epilepsiförbundet anser att det är viktigt att skapa en säker och inkluderande trafikmiljö för alla trafikanter och att skapa ett samhälle som inkluderar alla, även personer som lever med epilepsi.
Därför är det angeläget att öka kunskapen hos allmänheten, blåljuspersonal, vägarbetare, transportfordonsförare och andra trafikansvariga kring problemen med blinkande lampor. Vi vill att samhället vidtar lämpliga åtgärder:

  • Reglera och ge riktlinjer för blinkande ljus i allmänna miljöer.
  • Informera allmänheten om vilka regler som gäller för exempelvis blinkande cykellampor.
  • Anpassa ljusdesign på allmänna platser – minska intensiteten eller frekvensen av blinkande ljus i vår omgivning.
  • Använd tydlig skyltning och information vid områden där blinkande varningsljus och liknande används, så att personer med epilepsi kan försöka undvika dessa och ta en annan väg.

Triggers

Det finns flera olika triggers för epilepsianfall – en sådan trigger är bland annat exponering för blinkande eller flimrande ljus vilket drabbar tre till fem procent av personerna med epilepsi, så kallad fotokänslig eller ljuskänslig epilepsi. Även andra i vårt samhälle kan vara känsliga för ljusstimuli, exempelvis personer med migrän och andra former av huvudvärk.

Vi synliggör epilepsi!

Beställ gärna våra reflexer så du syns i mörkret! Det gör du i vår webbshop.