Idag uppmärksammas epilepsi som sällsynt diagnos

Idag är det den sällsynta dagen som uppmärksammar sällsynta diagnoser. DN distribueras idag med en alldeles särskilt viktig bilaga – sällsynta tidningen. I den kan man bl.a. läsa en intervju med Tommy Stödberg (specialist på svårbehandlad epilepsi) om Lennox Gastaut Syndrom som är en sällsynt och allvarlig form av epilepsi som uppträder under barndomen.
Fakta
Med en sällsynt sjukdom avses en sjukdom som färre än en person per 2 000 personer har. Sällsynta epilepsier är i regel svåra epilepsier. Svår epilepsi är ett tillstånd där man trots adekvat läkemedelsbehandling har betydande epilepsirelaterade symtom som väsentligt försvårar det dagliga livet, såsom upprepade anfall, kognitiva problem eller beteendeproblem, avstannad utveckling eller biverkningar av behandlingen.
 
Här kan du läsa hela DN:s bilaga
 
Här kan du läsa mer om epilepsi som sällsynt diagnos