Välkommen på seminarium om barn & ungdomar som lever med epilepsi

Ca 12 000 barn i Sverige lever med epilepsi och de har samma behov av stimulans, frihet, kamrater och personlig utveckling som alla andra barn. Det finns situationer och frågor som föräldrar till barn med epilepsi ofta ställs inför: Det kan t.ex finnas en oro för medicineringens inverkan på inlärningsförmåga och utveckling, risker vid anfall, attityder och bemötande i sjukvård, förskola och skola, tonåringens särskilda problematik, studier och yrkesval, försäkringsfrågor eller samhällets sociala stöd.

➡️ Hur påverkas barn och förälder när det finns epilepsi i familjen?
➡️ Hur kan vården och skolan hjälpas åt att underlätta vardagen?
➡️ Hur kan man synliggöra för den närmaste omgivningen vad sjukdomen innebär och hur den fungerar?
➡️ Hur kan en så normal vardag med aktiviteter utanför skolan också skapas för att inte känna utanförskap?
➡️ Hur är kopplingen mellan t.ex. epilepsi och autism eller andra neuropsykiatriska diagnoser?

Här kan du läsa mer om och anmäla dig till seminariet den 22 maj kl. 10.00 – 12.00

Anmälan görs till [email protected] senast 20/5, det finns möjlighet att även vara med digitalt och länk till seminariet fås vid anmälan.

Seminariet är ett samarbete mellan FOKUS PatientAngelini Pharma och Svenska Epilepsiförbundet.

Varmt välkommen!