Insamling till Epilepsifonden

För att uppmärksamma forskning om epilepsi, anordnas en speciell insamling inför Världsepilepsidagen till stiftelsen Epilepsifonden. Fondens ändamål är att främja och stödja vetenskaplig forskning rörande epilepsi. Den är beroende av gåvor för att kunna växa och för att utdelningen till viktig epilepsiforskning ska kunna fortsätta. Swisha din gåva till Epilepsifonden 123 642 94 01 eller sätt in gåvan på Epilepsifondens bankgiro 5796-5444.

På Världsepilepsidagen den 13 februari delas medel ut till två forskningsprojekt om epilepsi, se utdelningen på vårt webbinarium kl. 10.00. (länk kommer)

Tack för din gåva, den är av stort värde för den viktiga forskningen om epilepsi!