Svag krona drabbar patienter – ny orsak till brist på läkemedel

Plötsligt står patienter utan livsviktiga läkemedel. Vårdpersonal ödslar tid på att hitta alternativa preparat. Aldrig tidigare har så många läkemedel restanmälts i Sverige som nu. Och den svaga kronkursen pekas ut som en ny bov i dramat.

– En ytterligare försämrad krona kommer inte att förbättra läget, säger Peter Amundin, läkemedelschef Västra Götalandsregionen.

Likt de flesta branscher brottas läkemedelsbolagen från och till med avsaknad av råvaror och strul med leveranser, vilket gör att läkemedel ibland inte kan levereras på utlovad tid.

Ytterligare en anledning till att läkemedel restnoteras är dagens låga kronkurs, vilken starkt bidrar till läkemedelsbristen i landet.

– Det är en komponent som försvårar just Sveriges situation, säger Bengt Mattson, sakkunnig på Läkemedelsindustriföreningen, LIF.

Därför leder kronkursen till medicinbrist

På äldre mediciner där licensen gått ut, som antibiotika och epilepsiläkemedel är marginalerna små. Så små att när den svenska kronan nu sjunkit i värde restnoteras medicinen i Sverige, men säljs på andra marknader som erbjuder bättre betalt.

– När det gäller epilepisläkemedel har det varit riktigt tufft och risk för patientskador, det är bedrövligt, det är inte acceptabelt, säger Peter Amundin, läkemedelschef Västra Götalandsregionen.

Ser du nån ljusning på problemet?

– På kort sikt är svaret tyvärr nej, jag tror det riskerar att öka ett tag till, säger Peter Amundin.

”Sverige står inte först i kön”

Hur stor andel av restnoteringarna av läkemedel som beror på låg kronkurs, det vet inte Bengt Mattson, LIF.

– Den datan har vare sig jag eller någon annan. Sverige står inte först i kön, priset är för lågt i Sverige, säger han.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) reglerar prisnivåerna på läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen när de sätter takpriser – maxpriser vad läkemedlen får kosta, vilket gör priset kortsiktig låst.

För att kompensera läkemedelsbolagen för den sjunkande kronkursen har TLV redan justerat nivåerna för generiska läkemedel i år. Och man har också inlett en mer långsiktig omdaning av systemet.

 

Länk till inslaget i svt