Två forskningsprojekt fick medel från Epilepsifondens utdelning 2021.
De delades ut under ett webbinarumVärldsepilepsidagen 2022.

Mottagare av 2021 års fondmedel
  • Ariadne Zampeli, MD, biträdande överläkare i neurologi vid Skånes universitetssjukhus och hennes forskningsteam fick 163 698 kr.
    Forskningen ska undersöka om en ny MR-kamera kan visa fler detaljer om vad som orsakar en persons epilepsi och därmed ge en bättre epilepsikirurgisk utredning.
  • Ronny Wickström, MD PhD, överläkare och docent inom barnneurologi, Karolinska Universitetssjukhuset fick 285 102 kr.
    Forskningen ska handla om att undersöka om fler verktyg, bland annat en prognostisk graderingsskala, kan öka möjligheten att hitta personer som bör erbjudas epilepsikirurgisk utredning.

Läs mer här om Epilepsifonden.