I december tog Stiftelsen Epilepsifonden beslut om 2020 års utdelning från fonden.  Pengarna går till två viktiga projekt: Ett om kognitiv funktion för äldre personer med epilepsi och ett som vidareutvecklar sensortröjan.
– Det är mycket glädjande att vi kunnat dela ut pengar till två så spännande och viktiga projekt, säger Berndt Ohlin, ordförande i Stiftelsen Epilepsifonden.

Anna Miley Åkerstedt, leg. psykolog och Ph.D., Karolinska Universitetssjukhuset och Avdelningen för psykologi vid Karolinska Institutet får 298 933 kronor från Epilepsifonden till sin forskning om kognitiv funktion för äldre personer med epilepsi.

– Forskningen kan hjälpa till att fylla en kunskapslucka kring hur kognitiva funktioner, alltså tankeförmåga som till exempel minne, förändras när man åldras med epilepsi, säger Anna Miley Åkerstedt.

Forskningen syftar att öka kunskapen om hur psykisk hälsa, stress, och sömnproblem är kopplade till nedsatt tankeförmåga hos personer med epilepsi som är 50 år och äldre. Detta är områden där man idag inte vet i vilken grad detta påverkar äldre personer med epilepsi eller deras kognitiva funktioner.

– Att öka kunskapen om hur det är att leva med epilepsi i högre åldrar är något som Epilepsifonden tycker är viktigt att stödja. Fonden hoppas att forskningen kommer bidra till bättre kunskap som hjälper personer med epilepsi att ha ett bra liv så länge som möjligt, säger Berndt Ohlin.

Anna Miley Åkerstedt, ska undersöka om det med hjälp av en kombination av kognitiva tester och information om psykisk hälsa, stress och sömnproblem är möjligt att bedöma vilka som har hög risk för att senare utveckla kognitiva problem och vilka som har kognitiv nedsättning av andra orsaker.

En korrekt bedömning av möjliga orsaker till kognitiv försämring möjliggör att behandling och andra insatser bättre kan anpassas till varje individ. Detta skulle kunna innebära att personer med nedsatt kognition, som inte är orsakad av en kognitiv sjukdom, i stället kan få riktad behandling för förändringsbara orsaker såsom depression, sömnproblem och stress.

Även den forskningsgrupp som Kristina Malmgren, professor vid Göteborgs Universitet leder har fått 138 180 kr till fortsatt utveckling av sensortröjan, som mäter anfall vid epilepsi.

__________________________________________________________________

Mer info:

Berndt Ohlin, ordförande i Stiftelsen Epilepsifonden, 070-296 86 89
Sofia Segergren, förbundssekreterare, 0730-58 58 87
Anna Miley Åkerstedt, leg. psykolog och Ph.D. 070-776 19 50

Läs mer på Epilepsifondens sida: