De nationella riktlinjerna för epilepsi som utfärdats av Socialstyrelsen kommer under de närmaste åren vara en prioriterad uppgift för förbundet. Förbundet vill tillse att riktlinjerna får ett genomslag i svensk sjukvård. Läs uttalandet (pdf).

Läs mer om de nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi på Socialstyrelsens hemsida.