På Världsepilepsidagen den 8 februari uppmärksammar Svenska Epilepsiförbundet dagen med en rad coronanpassade aktiviteter. Drygt 81 000 personer i Sverige har en epilepsidiagnos, varav cirka 69 000 vuxna och cirka 12 000 barn och ungdomar.

Svenska Epilepsiförbundet kommer under dagen bland annat att lansera kortfilmer om personer med epilepsi på sociala medier, hålla webbinarier i olika ämnen relaterade till epilepsi samt publicera en rapport som granskar epilepsivården med utgångspunkt i De nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi. Rapporten bygger på utvidgade data från den tidigare enkät till förbundets medlemmar, som publicerades 2018, och på nya analyser av olika offentliga sjukvårdsregister. Rapporten visar att det tyvärr är en bra bit kvar tills vården lever upp till de nya riktlinjerna.

För personer med epilepsi i Sverige är det viktigt att en jämlik epilepsivård och rehabilitering säkerställs och erbjuds i hela landet samt att professionen får möjlighet och resurser att ta tag i arbetet med epilepsiregistreringar. Förbundet anser att det är av största vikt att vården får resurser att till fullo börja tillämpa de ”De nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi” som antogs 2019 för att personer med epilepsi ska få den vård de behöver.

Världsepilepsidagen, International Epilepsy Day, firas sedan 2015 den andra måndagen i februari varje år för att uppmärksamma epilepsi, uppmana till mänskliga rättigheter för personer med epilepsi och uppmuntra personer med epilepsi att leva till fullo.

Länk till Världsepilepsidagen