Internationella världsepilepsidagen

8 februari 2021

Epilepsi – mer än bara ett anfall

Svenska Epilepsiförbundet uppmärksammade Världsepilepsidagen 2021 den 8 februari med flera aktiviteter. Vi vill öka kunskapen om epilepsi i samhället och arbetar för att göra vården bättre för de cirka 81 000* personer i Sverige som lever med en epilepsidiagnos.  

Detta gjorde vi under dagen:

  • Lanserade kortfilmer om  hur tre personer upplever att det är att leva med epilepsi.
  • Höll webbinarier i olika ämnen relaterade till epilepsi.
  • Bakade den framtagna epilepsibakelsen.
  • Publicerade en rapport som granskar epilepsivården med utgångspunkt i De nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi.  Rapporten visar att det tyvärr är en bra bit kvar tills vården lever upp till de nya riktlinjerna.

Världsepilepsidagen, International Epilepsy Day, firas sedan 2015 den andra måndagen i februari varje år för att uppmärksamma epilepsi, uppmana till mänskliga rättigheter för personer med epilepsi och uppmuntra personer med epilepsi att leva till fullo.

I världen finns det cirka 50 miljoner personer som har epilepsi. I Sverige är det cirka 81 000* varav 69 000 vuxna och 12 000 barn och ungdomar.

* Från Nationella riktlinjer för epilepsi, Socialstyrelsen

Använd följande hashtags i sociala medier:

#världsepilepsidagen

#levamedepilepsi

#epilepsiwebbinarium

#epilepsirapport

#epilepsifilm

#epilepsibakelse

Epilepsirapport

Webbinarier

Epilepsibakelsen