Epilepsirapport 2021

Epilepsirapport 2021 – ”Vården är fortfarande bristfällig och inte jämlik”

Sedan snart två år tillbaka finns det nationella riktlinjer för epilepsivården. De har tillkommit mot en bakgrund som Socialstyrelsen beskriver så här ”I dag är epilepsivården bristfällig och ojämlik. Det finns effektiva diagnos- och behandlingsmetoder, men hälso- och sjukvården utnyttjar dem inte tillräckligt. Några orsaker är brist på kunskap om epilepsi och brist på resurser till epilepsivården”.

Nu i januari 2021 publicerade Socialstyrelsen sin utvärdering av hur väl regionerna lever upp till de nationella riktlinjerna. Den bekräftar fullt ut bilden av att det finns mycket kvar att göra.

Som ett bidrag till detta har vi på Svenska Epilepsiförbundet tagit fram rapporten ”Epilepsirapport 2021 – Vården är fortfarande bristfällig och inte jämlik”, där vi lyfter brister och förbättringsbehov inom den svenska epilepsivården. En bättre tillvaro för många med epilepsi är fullt möjlig – men det krävs större ambitioner.