Be din läkare att registrera dig i Epilepsiregistret!

Epilepsiregistret är ett viktigt verktyg för att förbättra epilepsivården i Sverige. För att få fortsatt stöd för detta av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, måste täckningen i landet bli bättre. Det betyder att fler personer med epilepsi snabbt måste inkluderas i registret.

Genom att registrera dig i Epilepsiregistret kan du göra en insats för att förbättra vården för dig själv och andra personer med epilepsi. Ta kontakt med din vårdgivare snarast möjligt och be dem att inkludera dig i registret. Din medverkan kan göra stor skillnad för epilepsivården i Sverige.

Ett kvalitetsregister, som Epilepsiregistret, är en databas som samlar in och lagrar information om patienter med en specifik diagnos eller vid en specifik åtgärd.

Syftet med kvalitetsregister är att förbättra vården och göra den mer jämlik över landet, genom att samla in och analysera data på aggregerad nivå om patienternas sjukdomsförlopp, utredningar, behandlingar och resultat. Även forskare och läkemedelsföretag kan få värdefull information om sjukdomens orsaker och riskfaktorer. Genom att analysera data från kvalitetsregister på aggregerad nivå kan man till exempel identifiera nya behandlingsmetoder och läkemedel som kan förbättra patienternas livskvalitet.

Epilepsiregistret är ett delregister av Svenska neuroregister. 2022 ändrades åldersspannet till att också inkludera barn, så nu är tanken att alla personer med epilepsi i Sverige ska kunna inkluderas i samma register. Det är mycket angeläget att Epilepsiregistret får fortsatt stöd från SKR – kontakta din vårdgivare och efterfråga registrering!

Här kan du läsa en längre artikel om Epilepsiregistret. Epilepsiregistret, artikel i Epilepsia nr 1 2024