Berndt Ohlin, förbundsordförande i Svenska Epilepsiförbundet, avled i somras efter en tids sjukdom. Han var en riktig föreningsmänniska ut i fingerspetsarna, inte bara inom Epilepsiförbundet utan också i andra organisationer. Han värnade om det sociala och mötet mellan människor.

Berndts långa engagemang inom Epilepsiförbundet startade i epilepsiföreningarna i Blekinge och Kronobergs län, och han fortsatte som förbundsstyrelseledamot i Epilepsiförbundet. Många medlemmar lärde känna honom genom hans deltagande på förbundskongresserna från och med 2010.

Vid kongressen 2019 valdes Berndt till förbundsordförande. Under hans år som förbundsordförande var hans vision att engagera alla styrelsemedlemmar, träffa föreningarna och samla medlemmarna till att arbeta gemensamt mot samma mål. Han hade på nära håll följt personer med epilepsi och drevs av att få medverka till bättre livskvalitet och vård för de personer som i tysthet eller med betydande svårigheter lever med konsekvenserna av epilepsi.

Berndt satte stor förhoppning till att de nya nationella riktlinjerna för epilepsivård samt ökad användning av kvalitetsregister för epilepsi skulle vara några av lösningarna till att vården kan utvecklas för personer med epilepsi. Under sitt ordförandeskap fick han också tillfälle att medverka och bidra i styrgruppen för epilepsiregistret och i arbetsgrupper inom NPO (nationella programområden) som Socialstyrelsen tillsatte för att arbeta vidare kring de nationella riktlinjerna för epilepsivård.

Svenska Epilepsiförbundet tackar för Berndt för hans värdefulla insatser för personer med epilepsi. Vila i frid.

 

Förbundsstyrelsen genom

Peter Söderström, tf styrelseordförande