Samtliga styrkor av Ergenyl (valproinsyra) enterotabletter, orala droppar och oral lösning utgår.

För patienter i behov av valproinsyra hänvisar t.ex. Region Stockholm till andra tillgängliga alternativ, eventuellt innebär detta att du behöver ett nytt recept på antiepileptika. Kontrollera i god tid innan din medicin tar slut om du behöver kontakta din läkare för att få ett nytt recept.

Region Stockholm skriver också att läkemedlet Absenor innehåller samma substans (valproinsyra) som Ergenyl. Absenor finns i samtliga av Ergenyls utgående styrkor och beredningsformer.
 
Läs mer här: