Global epilepsiplan från Världshälsoorganisationen ska säkerställa bättre villkor och behandling

Vid sin senaste världshälsoförsamling antog Världshälsoorganisationen, WHO, en global epilepsiplan som ska säkerställa bättre villkor och behandling för personer som lever med epilepsi.
Epilepsiplanen har två övergripande mål när det gäller epilepsi som måste uppnås senast 2031:
  • Andelen personer med epilepsi som får epilepsibehandling ska ökas med 50 procent.
  • 80 procent av alla länder måste ha utvecklat eller uppdaterat sin lagstiftning för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna för personer med epilepsi.
Planen riktar sig både till utredning, behandling och vård av epilepsi i sig, men syftar också till att säkerställa de mänskliga rättigheterna för personer som lever med epilepsi.
 
Så ska epilepsiplanen uppnås
 
Tillgång till tjänster för epilepsi – Cirka 70 % av personer med epilepsi kan bli anfallsfria med behandling. Men det finns behandlingsluckor i alla länder i världen. Den nuvarande uppskattningen av behandlingsgapet är 75 % i låginkomstländer och är betydligt högre på landsbygden.

Engagemang och stöd för personer med epilepsi – Människor med epilepsi och deras familjer stigmatiseras och diskrimineras till följd av de missuppfattningar och negativa attityder som omger epilepsi. Detta leder till kränkningar av mänskliga rättigheter och social utslagning.

Epilepsi som en ingångspunkt för andra neurologiska störningar – Epilepsi kan vara sekundärt till andra neurologiska tillstånd, såsom stroke eller traumatisk hjärnskada. Det kan också förekomma tillsammans med andra tillstånd; till exempel har 19 % av personer med epilepsi också migrän, och cirka 26 % av vuxna med epilepsi har också intellektuell funktionsnedsättning.

Med stöd kommer IGAP att bidra till att stärka förebyggande, upptäckt, vård, behandling och lika möjligheter för personer med epilepsi och andra neurologiska störningar världen över.

Läs mer här: WHO